Dugundji and Andrzej Granas. Fixed point theory (1982)

by James
Venue:I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN