Automata and life (in Russian), Kibernetika -- neogranichennye vozmozhnosti i vozmozhnye ogranichenija. Itogi razvitija (1979)

by A N Kolmogorov