Poje¸cie Prawdy w Je¸zykach nauk Dedukcyjnych (On the concept of truth in languages of deductive sciences (1933)

by A Tarski