Omfordelingen av primtallene i forskjellige talklasser. En vre begrnsning (1916)

by V Brun
Venue:Nyt Tiddsskr. f. Math. (27) B