Semantic construction of intuitionistic logic. Mededelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1956)

by E W Beth
Venue:New Series