Divide-and-Conquer Algorithms and Data Structures (1997)

by S Roura
Venue:Ph.D. thesis, Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universitat Politècnica de Catalunya