Metode de traducere automată prin analogie. Aplicaţii pentru limbile română şi engleză. (Methods for Analogy-based Machine Trannslation (2009)

by E Irimia