Kultur och identitet vid företagsuppköp och fusioner. (Culture and identity in mergers and acquisitions.) Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag AB (1993)

by S Kleppestø
Venue:JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES – www.jibs.net - 2003 31 Literature Review