Kultur och identitet vid företagsuppköp och fusioner (Culture and identity at mergers and acqusitions). Stockholm: Nerenius & Santerus förlag (1993)

by Stein Kleppestö