O jistém problému minimálním (1926)

by O Bor˙uvka
Venue:Práca Moravské Pˇrirodovědecké Společnosi 3, 37–58, (In Czech