Vesa Koivisto, Tarja-Riitta Heinonen, and Irja Alho. Iso suomen kielioppi / Grammar of Finnish. Suomalaisen kirjallisuuden seura (2004)

by Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen