Finite structures with few types, preprint (2000)

by G Cherlin, E Hrushovski