Multi-constrained graph pattern matching in large-scale contextual social graphs (0)

by G Liu, K Zheng, Y Wang, M A Orgun, A Liu, L Zhao, X Zhou
Venue:in ICDE’15, 2015